მუზეუმის საექსპოზიციო დარბაზებში  გამოფენილია ქვის, ბრინჯაოს, რკინის ფართო ათვისების, ანტიკური, ელინისტური, რომაული, ბიზანტიური და გვიან შუასაუკუნეების ხანის არტეფაქტები, რომლებიც ძირითადად სამხრეთ დასავლეთ საქართველოში (ქობულეთი, მახვილაური, ფიჭვნარი, ციხისძირი, ბათუმისციხე, გონიო-აფსაროსი, აჭარისწყლის ხეობა და სხვ.) ნახევარ საუკუნეზე მეტი ხნის მანძილზე ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგადაა აღმოჩენილი.

 

შესვლის ღირებულება:

ზრდასრულებისთვის: 6 ლარი

საოჯახო (16 წლამდე ბავშვებისთვის):1 ლარი

სტუდენტი: 3 ლარი.


საკონტაქტო ინფორმაცია:
77, ი. ჭავჭავაძის ქუჩა, ბათუმი
www.ajaramuseums.ge
(+995) 599 13 79 69; (+995) 577 24 24 75
archeological@ajaramuseums.ge

დამატებითი ინფორმაცია:
10:00-18:00
გაზიარება