სააგენტოს შესახებ

ა(ა)იპ ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო შეიქმნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მიერ და ფუნქციონირებს 2015 წლიდან ( ყოფილი ა(ა)იპ ბათუმის ტურისტული სააგნეტო ). სააგენტოს ძირითადი მიზანია ტურისტული პროდუქტების შექმნა და განვითარება, საინფორმაციო ცენტრების მართვა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება.

ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების მართვა
მარშრუტების რუკები
კომერციული პროექტები
ფესტივალები
კონფერენცია
ტურისტული პოტენციალის კვლევა და მარკირება
გაცნობითი ტურები
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა
გამოფენებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობა