რა ვნახოთ აჭარაში

ადგილმდებარეობა
 • ადგილმდებარეობა
 • ბათუმი
 • ხელვაჩაური
 • ქობულეთი
 • შუახევი
 • ქედა
 • ხულო
ყველა კატეგორია
 • ყველა კატეგორია
 • ეროვნული პარკები
 • ხიდები
 • ციხეები
 • ტბები
 • ჩანჩქერები
 • მუზეუმები
მერისის ჩანჩქერი

ქედა

ჩანჩქერები

მახუნცეთის ჩანჩქერი

ქედა

ჩანჩქერები

ცივასულას ციხე

ქედა

ციხეები

გულების ციხე

ქედა

ციხეები

ხუცუბნის ხიდი

ქობულეთი

ხიდები

ვარჯანაულის ხიდი

ქობულეთი

ხიდები

ელიას ციხე

ქობულეთი

ციხეები

მამუკას ციხე

ქობულეთი

ციხეები

ხინოწმინდა

ქობულეთი

ციხეები

წაბლნარის ჩანჩქერი

ქობულეთი

ჩანჩქერები