დღვანის მეჩეთი, შუახევის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი გამორჩეული ნაგებობაა, რომელიც ბევრ ისტორიულ ბედუკუღმართობას გადაურჩა. ბოლშევიკებს მის დანგრევაზე ხელი ადგილობრივმა მოსახლეობამ ააღებინა იმ მიზეზით, რომ შენობა საწყობად შეიძლება გამომდგარიყო.

დღვანის მეჩეთში არსებული ხის ორნამენტები მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს არსებულ ფართოდ გავრცელებულ შაბლონებს ეფუძნება, თუმცა მინბარის თავზე განლაგებული პანელი ძალიან გამორჩეულია.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
დღვანი, შუახევი
გაზიარება