მუზეუმ-ნაკრძალის ტერიტორია მოიცავს გონიო-აფსაროსის ციხისა და მიმდებარე ტერიტორიას. აღნიშნულ ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებულია ელინისტური ხანის მასალა, საზოგადოებრივი დანიშნულების ნაგებობები, კერამიკის, ბრინჯაოს, ვერცხლის, ოქროს ნივთები, იუსტინიანე I-ის სპილენძის მონეტები და სხვა. მასალის ნაწილი ექსპონირებულია საგამოფენო დარბაზში. 


საკონტაქტო ინფორმაცია:
55, აფსაროსის გზატკეცილი, გონიო
ajaraheritage.ge/ge/museums/gonio-afsarosis-arqeologiur-arqiteqturuli-muzeum-nakrdzali/1
(+995) 577 59 19 18
info@ajaraheritage.ge

დამატებითი ინფორმაცია:
10:00-18:00
გაზიარება