საკონტაქტო ინფორმაცია:
1, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქ., ბათუმი
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshangrilaspa.ge%2F%3Ffbclid%3DIwAR0n-GKts4iy027DZ1o94EeFuYOJFcg-X6C7VkN9d2rc0ZkuxP3YxdzirF0&h=AT19h53N5oMQm8DblsAQ8YLCuolDsSPJbkT7I1_B_7wx49RYr6kuILU87w_3Hmn3pEo-D2QrY0oV9Nharm_c3ooBZSZQXIP586Q6R2p6puRfAQAIhrEOp-CURfM6wW0bydgm3Q
(0422) 23 23 23 , (+995) 577 03 25 62
sales.shangrilaluxuryspa@gmail.com

დამატებითი ინფორმაცია:
08:00-23:00
გაზიარება

მსგავსი ადგილები

ვიქტორია სპა ( რამადა პლაზა)
ვიქტორია სპა ( რამადა პლაზა)

აუზი/სპა/ფიტნესი ბათუმი

ბულვარ საიდ ბათუმი
ბულვარ საიდ ბათუმი

აუზი/სპა/ფიტნესი ბათუმი

ოლიმპია ფიტნეს კლუბი
ოლიმპია ფიტნეს კლუბი

აუზი/სპა/ფიტნესი ბათუმი

ველმონდ შანგრილა სპა და ფიტნესი
ველმონდ შანგრილა სპა და ფიტნესი

აუზი/სპა/ფიტნესი ბათუმი

ანე სემონინ სპა
ანე სემონინ სპა

აუზი/სპა/ფიტნესი ბათუმი

გრანდ გლორია
გრანდ გლორია

აუზი/სპა/ფიტნესი ბათუმი