სასტუმტო "დრიმლენდ ოაზისი"

1 საათი -35 ლარი


საკონტაქტო ინფორმაცია:
დაბა ჩაქვი, ქობულეთი
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdreamland.ge%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Vj5bgs2PkIt1dTgfGQobVhZCWQgrz_R4k7yTZU0NgdCqGk0bTHhv81h8&h=AT240DbJWhVhLYT08frfTKlW_7pycWV0p0r7B07rmv_eZFcq9KOXP1XfmeuqF6aOICJoPJrLoUZT9V0kQQZ1rVVL4kZ-Z30Y48aDc371UKwlczQxkLTL_1b-pYLkmvZXscw2jQ
(032) 247 22 33
info@hoteloasis.ge

დამატებითი ინფორმაცია:
16:00-22:00
გაზიარება

მსგავსი ადგილები

ბოულინგი
ბოულინგი

ბოულინგი ქობულეთი