კასტელო მარე, სოფ ციხისძირი


საკონტაქტო ინფორმაცია:
ციხისძირი, ქობულეთი
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.castellomare.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Vj5bgs2PkIt1dTgfGQobVhZCWQgrz_R4k7yTZU0NgdCqGk0bTHhv81h8&h=AT1HByNVRcgoSycEPMyPwogt99FhIlDuKNUSESSqOF6UJb8PqVAjVZAxvJzSpk8wK012btdwBiCJ-T4DK1CxB9sTDtHLiGmMUtbfVHI-C1RDtg_h-dxbNbD9E1T1ueTz_ZQBkQ
(0422) 21 28 28
info@castellomare.com

დამატებითი ინფორმაცია:
17:00-21:00
გაზიარება

მსგავსი ადგილები

ბოულინგი
ბოულინგი

ბოულინგი ქობულეთი