იოიო


საკონტაქტო ინფორმაცია:
128, დ. აღმაშენებლის ქ., ქობულეთი
www.facebook.com
(+995) 557 01 06 05
yoyobakeshop@yahoo.com

დამატებითი ინფორმაცია:
09:00-22:00
გაზიარება

მსგავსი ადგილები

ბეჟანიძე
ბეჟანიძე

საკონდიტრო ქობულეთი

კარამელი
კარამელი

საკონდიტრო ქობულეთი

ჰარმონია
ჰარმონია

საკონდიტრო ქობულეთი

დოლჩე ვიტა
დოლჩე ვიტა

საკონდიტრო ქობულეთი