კაფე ესკალა


საკონტაქტო ინფორმაცია:
27, მელიქიშვილის ქ., ბათუმი
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.infobatumi.ge%2Fplaces%2Fescala%2F%3Ffbclid%3DIwAR1LjPytWW2ceJZc20iaYV-FJMYL5ZjzYj93jCs2rZDXmpHKZTAHr-eFBt4&h=AT28vvr8b5qjuHlIZPvZ-obY3p6EEMMflIBb83i5YmkXBEXLXwUxzoHKm8zmXOCmD3DStExByt6SFrg9iz3Q5XGZeeU5fJ3LmQGYMLvew-LM4aIuhB4T9Tzsi1tJUM8Q2g7WVw
(+995) 593 14 71 71
escalacafe@mail.ru
გაზიარება

მსგავსი ადგილები

ქოფფი პოინთ ბათუმი
ქოფფი პოინთ ბათუმი

ყავის სახლი ბათუმი

მეამა
მეამა

ყავის სახლი ბათუმი

ყავის სახლი არომა
ყავის სახლი არომა

ყავის სახლი ბათუმი

გლორია ჯინის ყავა
გლორია ჯინის ყავა

ყავის სახლი ბათუმი

ყავა მიშიკო
ყავა მიშიკო

ყავის სახლი ბათუმი

ქორნ ქოფი ბათუმი
ქორნ ქოფი ბათუმი

ყავის სახლი ბათუმი