საკონტაქტო ინფორმაცია:
16, შ. ხიმშიაშვილის ქ., ბათუმი
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.spicegarden.co%2F%3Ffbclid%3DIwAR2SQyg3l9_VPyrv01Xr_AiUeqbcnEoRn4pa65ATNwI0nokAK7eEQEMM64g&h=AT3LYBbtuj2CHpxjN2T6zRkG4qRO4l-3VztCSCMF69o1yIIEdMY2lIHWLuvet4zOWEwhmWAjurQU2U8lhQiJNlNByfY-XY-lRQZnd7ng4K2Jmcjl9Fw9ex74v3ZjtIV--_t84w
(+995)596 12 50 50
spicegardenbatmi@gmail.com

დამატებითი ინფორმაცია:
10:00-23:00
გაზიარება

მსგავსი ადგილები

გრანდ გრილი
გრანდ გრილი

რესტორანი ბათუმი

ვოკ ენდ როლი
ვოკ ენდ როლი

რესტორანი ბათუმი

ჩემი ბათუმი
ჩემი ბათუმი

რესტორანი ბათუმი

ხინკლის სახლი
ხინკლის სახლი

რესტორანი ბათუმი

ინსაიდი
ინსაიდი

რესტორანი ბათუმი

რუსთაველი
რუსთაველი

რესტორანი ბათუმი