სფეის გარდენ ინდიან


საკონტაქტო ინფორმაცია:
16, შ. ხიმშიაშვილის ქ., ბათუმი
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.spicegarden.co%2F%3Ffbclid%3DIwAR2SQyg3l9_VPyrv01Xr_AiUeqbcnEoRn4pa65ATNwI0nokAK7eEQEMM64g&h=AT3LYBbtuj2CHpxjN2T6zRkG4qRO4l-3VztCSCMF69o1yIIEdMY2lIHWLuvet4zOWEwhmWAjurQU2U8lhQiJNlNByfY-XY-lRQZnd7ng4K2Jmcjl9Fw9ex74v3ZjtIV--_t84w
(+995)596 12 50 50
spicegardenbatmi@gmail.com

დამატებითი ინფორმაცია:
10:00-23:00
გაზიარება

მსგავსი ადგილები

ბათუმი სიტი
ბათუმი სიტი

რესტორანი ბათუმი

ენოთეკა
ენოთეკა

რესტორანი ბათუმი

Eat & Dream Bar&Terrace
Eat & Dream Bar&Terrace

რესტორანი ბათუმი

გრილ თაუნი
გრილ თაუნი

რესტორანი ბათუმი

მარანი
მარანი

რესტორანი ბათუმი

ჩემი მეთევზე
ჩემი მეთევზე

რესტორანი ბათუმი