საკონტაქტო ინფორმაცია:
275, დ. აღმაშენებლის ქ., ქობულეთი
(+995) 593 33 99 33; (+995) 558 58 88 87

დამატებითი ინფორმაცია:
23:00-04:00
გაზიარება