საკონტაქტო ინფორმაცია:
8, ფალავანდიშვილის ქ., ბათუმი
www.facebook.com/RestKaviani/
(+995) 514 20 22 02
kaviani2070@gmail.com

დამატებითი ინფორმაცია:
09:00-23:00
გაზიარება

მსგავსი ადგილები

დელმარე ბათუმი
დელმარე ბათუმი

რესტორანი ბათუმი

მასპინძელი
მასპინძელი

რესტორანი ბათუმი

ჩემი მეთევზე
ჩემი მეთევზე

რესტორანი ბათუმი

რესტორანი ბარაკონი
რესტორანი ბარაკონი

რესტორანი ბათუმი

ყაზბეგი
ყაზბეგი

რესტორანი ბათუმი

ბაჩიო
ბაჩიო

რესტორანი ბათუმი