მსგავსი განთავსების ობიექტები

ნიუ ჰაუს ქობულეთი

ქობულეთი

საოჯახო სასტუმრო

ნემო

ქობულეთი

საოჯახო სასტუმრო

ზურაბ დუმბაძის საოჯახო სახლი

ქობულთი

საოჯახო სასტუმრო

ნუკრი მეგრელიძის საოჯახო სასტუმრო

ქობულთი

საოჯახო სასტუმრო

ჩვენი სახლი

ქობულეთი

საოჯახო სასტუმრო

ციხისძირი რანჩო

ქობულეთი

საოჯახო სასტუმრო