ბათუმი ქარდი

ბათუმი ქარდი არის ფასდაკლების ბარათი, რომელიც შექმნილია აჭარაში მოგზაური ტურისტების მაქსიმალური კომფორტისთვის.

Image-1

რა არის ბათუმი ქარდი?

ბათუმი ქარდი არის ფასდაკლების ბარათი, რომელიც შექმნილია აჭარაში მოგზაური ტურისტების მაქსიმალური კომფორტისთვის, მოკლე დროში მეტი ტურისტული ობიექტის მონახულებისა და ნაკლები ხარჯის გაწევის ხელშეწყობის მიზნით.

  • 10 უფასო მგზავრობა მუნიციპალური ტრანსპორტით
  • უფასო სიმ-ბარათი (*1 GB ინტერნეტი)
  • 40% მდე ფასდაკლებები სხვა ობიექტებზე

ფასდაკლებები

ხშირად დასმული კითხვები

ფასდაკლების ბარათის - ბათუმი ქარდის შეძენა შესაძლებელია აჭარის მასშტაბით მოქმედ ყველა ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრში, გარდა სარფის საბაჟო-გამშვებ პუნქტთან არსებული ცენტრისა და ასევე ონლაინ შემდეგ ბმულზე: https://visitajara.com/ka/checkout

ბათუმი ქარდის შეძენის პროცედურა ძალიან მარტივია, როგორც ტურისტულ საინფორმაცო ცენტრებში, ასევე ვებ-გვერდის საშუალებით. ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებში ბათუმი ქარდის შეძენა შესაძლებელია ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორებით. ვებ-გვერდიდან ბათუმი ქარდის შეძენის დროს საჭიროა შემდეგი ინფორმაციის მითითება: სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და საკრედიტო ბარათის დეტალები.

ერთი პირადობით (ერთი პირის მიერ) ორი და მეტი ბათუმი ქარდის შეძენა შესაძლებელია.
სხვა კითხვები