სად შევიძინო ,,ბათუმი ქარდი“?

„ბათუმი ქარდის“ შეძენას შეძლებთ როგორც ტურისტულ საინფორმაცო ცენტრებში, ასევე ვებ-გვერდის საშუალებით.

ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებში ,,ბათუმი ქარდის“ შეძენა შესაძლებელია ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორებით.

ვებ-გვერდის საშუალებით შეძენისას გამოიყენებთ საკრედიტო ბარათს, რისთვისაც საჭიროა შემდეგ ინფორმაციის მითითება: სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და საკრედიტო ბარათის დეტალები.