მსგავსი განთავსების ობიექტები

კოტეჯები

ქობულეთი, ჯემალ ქათამაძის ქუჩა

კოტეჯები

გოჩა გორგილაძე საოჯახო სახლი

ქობულთი

საოჯახო სასტუმრო

კოტეჯი ქობულეთში

ქობულეთი

კოტეჯი

ზუკა

ქობულთი

საოჯახო სასტუმრო

მამუკა გორგილაძის საოჯახო სახლი

ქობულთი

საოჯახო სასტუმრო